Általános Szerződési Feltételek

A Szállító azonosítása

A www.selina-shop.com internetcímen üzemelő webshopból történő vásárlás esetén az Ön szerződéses üzleti partnere minden esetben a Dógi Oszkár (9400, Sopron Bajnok utca 1.) kisadózó, a továbbiakban Szállító.

A Vásárlók azonosítása

A selina-shop.com-on  a vásárlás nem regisztrált és regisztrált látogatók számára egyaránt lehetséges. A rendelés véglegesítésével szerződés jön létre Szállító és a rendelést feladó személy illetve a rendelést feladó személy által képviselt más személy, szervezet, gazdasági társaság, a továbbiakban Vásárló között, az alábbi feltételekkel.

A termékek és azok kiválasztása

A www.selina-shop.com-on, az ott megjelenített és termékleírással bemutatott termékeket ajánljuk megvásárlásra. Az egyes termékeket a megrendelést követően kizárólag a megrendelést végző Vásárló kifejezett kérésére gyártjuk le és külső szolgáltató igénybevételével kézbesítjük a megrendelésben megjelölt címre. Megrendeléskor a termék legyártására és kézbesítésére vonatkozó szerződés jelen szállítási és szerződési feltételek mellett együttesen jön létre. Szállító kötelezettséget vállal a megrendelt termékek általa vállalt határidőben történő kézbesítésére, Vásárló pedig a megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértékének megfizetésére és azok átvételére.

A webshopunkban törekszünk a galéria tulajdonosok által készített termékeket a lehető legpontosabban bemutatni, ennek ellenére az elektronikus ábrázolások, különösen a színek és a nyomtatási felbontás, méret tekintetében eltérhetnek a valóságostól. A bemutatott termékek kizárólag a galéria tulajdonosok esztétikai elképzelései szerint készülnek. Kérjük, gondosan válassza ki Vásárlóként az Ön által megvásárolandó terméket. A fentiekben leírtak figyelmen kívül hagyásából származó reklamációkat sajnos nem áll módunkban elfogadni, felelősséget a fenti eltérések esetében nem vállalunk.

Az egyes termékek mellett az ár nem tartalmazza a szállítási költséget és az ÁFÁ-t, (mert a szállító, kisadózó lévén, nem fizet általános forgalmi adót) A szállítási költség a szállítás módjának kiválasztásakor került feltüntetésre.

A termékek kiválasztása a kosárba helyezéssel történik. A kosárba helyezett termékek törölhetők, illetve mennyiségük a vásárlás folyamán módosítható. A rendelés véglegesítését követően minőségi és mennyiségi változtatásra nincs lehetőség.

 

A fizetési lehetőségek

Online bankkártyás fizetéssel

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Banki átutalással

Banki átutalási megbízás, vagy pénztári befizetés. A kézbesítés módja igény szerint lehet postai ajánlott vagy elsőbbségi ajánlott levél címre kézbesítve  vagy futárszolgálat által. Az utalás adatokat minden esetben megtalálja a Vásárló a visszaigazoló e-mailben.

Banki adatok utaláshoz:

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Kedvezményezett neve: Selina-shop / Dógi Oszkár ev.

Számlaszám: 11773377-02052838

Közlemény/megjegyzés rovat: rendelésszám + megrendelő neve

A rendelés számát és a Vevő nevét mindenképp fel kell tüntetni utaláskor a minél könnyebb és gyorsabb beazonosíthatóság érdekében. Amennyiben ez nem történik meg, a megrendelt terméket nem áll módunkban elküldeni.

PayPal-on keresztül

Megrendelésének összegét meglevő PayPal fiókjából is kiegyenlítheti.

Utánvéttel

A csomag átvételekor, a kiszállító futárnak is lehetséges a megrendelés kifizetése.

A szállítási lehetőségek

A rendelkezésre álló szállítási módok közül a Vásárló választhatja ki az általa igényelt módot. A szállítás és kézbesítés minden esetben a Vásárló által igényelt módon, a Szállító által kiválasztott szolgáltatón keresztül történik.

Szállító vállalja, hogy a megrendelés véglegesítése előtt megadott szállítási határidőt legjobb tudása szerint igyekszik betartani, és kötelezettséget vállal, hogy saját hibájából nem esik 10 munkanapnál nagyobb késedelembe. Az 10 munkanapnál nem hosszabb késedelem esetén Szállító teljesítése határidőben teljesítettnek minősül.

A megrendelés teljesítési határideje 1-3 munkanap, amit a megrendeléstől, illetve banki utalás esetén az átutalás beérkezésétől kell számolni.

A termék átvételének Vásárló hibájából történő 15 napon túli elmaradása Vásárló részéről történő szerződésszegésnek minősül. Vásárló az általa okozott teljes kárt köteles Szállítónak megtéríteni.

Elállás lehetősége a Vásárló részéről

Ha a Vásárló egyéni designal, fotóval rendel webshopunkban akkor a  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján nem illeti meg elállási jog.

 Minden egyéb esetben a Vásárlónak 14 napos elállási joga van.

Amennyiben Szállító részéről a teljesítés nem történik meg legkésőbb a vállalt határidőt követő 10. munkanapon, és a teljesítés módjáról és/vagy határidejéről nem jött létre új megállapodás a Szállító és a Vásárló között, akkor a Vásárló jogosult a megrendeléstől egyoldalúan elállni. Ebben az esetben Szállító köteles az előzetesen kifizettet vételárat Vásárlónak visszafizetni. A visszafizetés költségei teljes egészében Szállítót terhelik.

Elállás lehetősége Szállító részéről

Amennyiben az ellenérték kifizetése bankkártyás fizetés esetén sikertelen vagy banki átutalás esetén nem történik meg a fizetési módoknál meghatározott időben, akkor Szállító jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. A szerződés ily módon történő, teljesítés nélküli megszűnése esetén sem Szállítót, sem Vásárlót semmilyen további kötelezettség nem terheli.

Amennyiben Vásárló rendelését követően Szállítóban kétség merül fel a választott termékre nyomtatandó kép, szöveg vagy dizájn felhasználhatóságának jogellenességével kapcsolatosan, akkor Szállító jogosult a rendelést felfüggeszteni, vagy attól egyoldalúan elállni. A felfüggesztésről, illetve elállásról Szállító haladéktalanul köteles e-mailben tájékoztatni Vásárlót.

Szavatosság

Szállító minden esetben köteles a jogszabályoknak, valamint a megrendelésnek megfelelő minőségű terméket készíteni és szolgáltatást nyújtani. A termék hibája esetén, Vásárló a törvényben meghatározott keretek között kérheti elsősorban a hiba kijavítását, vagy a termék kicserélését, amennyiben ez nem lehetséges követelheti az ár csökkentését, vagy amennyiben a hiba el nem hárítható a szerződéstől elállhat.

Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül és a reklamáció jogosnak bizonyul, akkor a Szállító átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. A Vásárló köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek, Vásárló ezen kötelezettségének megszegéséből Szállítónak okozott többletköltség megtérítésére köteles.

Regisztrálás

A webshop látogatók saját akaratukból dönthetnek a regisztráció mellett. A látogatók regisztráció nélkül is vásárolhatnak a nyilvános galériák termékeiből, de bizonyos funkciók számukra nem elérhetők. A regisztráció során megadott adatok valódiságáért minden regisztráló maga felel. A regisztráció során hamis adatok megadása más személyek, szervezetek és cégek adataival való visszaélésnek minősülhet.

Adatkezelés

A regisztrált felhasználók, valamint a Vásárlók hozzájárulásukat adják, hogy Szállító a tudomására jutott adatokat az ahhoz szükséges mértékben és célból, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően elektronikusan tárolja, azokat feldolgozza és kezelje. Szállító a birtokába jutott adatokat a megrendelés teljesítésétől eltérő célra kizárólag Vásárló előzetes írásbeli hozzájárulása esetén használja fel.

Egyéb rendelkezések

Jelen általános szállítási és szerződési feltételektől Szállító részéről kizárólag Szállító ügyvezetője jogosult az egyedi szerződésben eltérést engedni.

Amennyiben az Általános Szállítási és Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelen, hatálytalan vagy jogszabályba ütköző, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. Az érvénytelen részek helyébe a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok lépnek.

A Felek jelen általános szállítási és szerződési feltételek alapján létrejött szerződéséből eredő mindennemű jogvita esetére kikötik a magyar jog alkalmazását, illetve a magyar bíróságok joghatóságát.

Jelen általános szállítási és szerződési feltételek a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-ában előírt fogyasztói tájékoztatónak is minősül.

Sopron, 2022. január 15.

Dógi Oszkár
Vállakozó

Jelen általános szállítási és szerződési feltételeket megismertem, és azokat elfogadom.